Žemės ūkio paskirties žemės pardavimas. Dokumentų sąrašas

Žemės ūkio paskirties žemės pardavimas. Dokumentų sąrašas

Žemės ūkio paskirties žemės pardavimas – procesas keliantis daug klausimų bei dvejonių, ar viską pavyks atlikti teisingai. Norint parduoti žemę sklandžiai ir už gerą kainą reikia išmanyti ne tik rinką, bet ir visų procesų eiliškumą. Žemės pardavimas ypatingas tuo, kad čia yra pirmumo teisę į sklypo pirkimą turintys asmenys, apie pardavimą reikia informuoti Nacioanalinę žemės ūkio tarnybą (NŽT), o sklypo planas turi atitikti įstatymų keliamus reikalavimus.

Straipsnio turinys:

 1. Žemės ūkio paskirties žemės pardavimas: kokių dokumentų reikia?
 2. Žemės ūkio paskirties žemės kaina
 3. Paveldėtos žemės pardavimas: ką reikia žinoti?
 4. Kam galima parduoti žemės ūkio paskirties žemę?
 5. Nuo 2024 m. mažėja pirmenybės teisę į sklypo pirkimą turinčiųjų sąrašas
 6. Atsiskaitymo tvarka už parduodamą žemės sklypą
 7. Mokesčiai pardavus žemę
 8. Kaip parduoti žemę brangiai?
 9. Žemės pardavimo brokeriai: kokia jų paslaugų kaina?

Žemės ūkio paskirties žemės pardavimas. Kokie dokumentai reikalingi?

Kokių dokumentų reikia parduodant žemės sklypą? – vienas iš pirmųjų klausimų, kylančių norint parduoti žemę. Žemės ūkio paskirties žemės pardavimas yra vienas iš sudėtingesnių sandorių, kuriame reikia puikiai išmanyti vis besikeičiančius įstatymus, procesų eiliškumą, derybų psichologiją bei atsiskaitymo tvarką.

Jei žemės pardavimą planuojate patikėti NT brokeriams ar NT agentūroms, tai sekančiame mano straipsnyje skaitykite plačiau apie tai, kodėl pardavimo procesą verta pavesti žemės pardavimo brokeriams.

Jei ketinate pardavimu užsiimti patys – kviečiu skaityti toliau apie sandoriui reikalingus dokumentus.

Pagrindiniai žemės pardavimui reikalingi dokumentai:

 • Žemės pardavimui taip pat bus reikalingas  sklypo planas, atitinkantis įstatymų keliamus reikalavimus.
 • Galiojantis asmens tapatybės dokumentas.
 • Žemės sklypo įgijimo dokumentas, kurio pagrindu Jūs įgijote turtą (pirkimo-pardavimo sutartis / paveldėjimo teisės liudijimas / dovanojimo sutartis / teismo sprendimas ir pan.).
 • Jei žemės sklypas yra įkeistas kredito įstaigai – kreditoriaus leidimas parduoti.
 • Jei žemės sklypas priklauso keliems bendraturčiams – sandoryje turės dalyvauti ir kiti bendraturčiai, sutinkantys su parduodama kaina. Jiems taip pat būtini galiojantys asmens tapatybės dokumentai. Jei bendraturčiai savo dalies nesutinka parduoti, tokiu atveju jie turi parašyti notarų biure atsisakymą pirkti parduodamą dalį. Su atsisakymu jau galite parduoti Jums priklausančią sklypo dalį.
 • Jei esate išsituokęs – ištuokos liudijimas ir teismo sprendimas dėl turto padalijimo. Jei tokio sprendimo nebuvo – buvusio sutuoktinio sutikimas parduoti.
 • Jei esate susituokęs – sutuoktinio sutikimas parduoti.

Retrospektyvinis turto vertinimas, jei žemės sklypas nuosavybės teise Jums nepriklauso 10 m., yra paveldėtas iš pirmos eilės giminaičio, o paveldėjimo metu nebuvo atliktas turto vertinimas. Plačiau apie taikomus mokesčius po turto pardavimo skaitykite straipsnyje Nekilnojamo turto pardavimas neišlaikius 10 metų.

Pranešimas dėl sprendimo parduoti žemės ūkio paskirties žemės sklypą

Norint parduoti žemę, turite gauti Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) sutikimą parduoti žemės ūkio paskirties žemę. Kai Nacionalinei žemės ūkio tarnybai pateiksite pranešimą dėl  žemės sklypo pardavimo, tuomet NŽT informuos visus pirmenybės teisę į šį sklypą turinčius asmenis, kad vyksta žemės pardavimas už Jūsų norimą kainą. Su gautu NŽT leidimu žemės sklypo kitiems asmenims negalėsite parduoti pigiau, nei buvo pasiūlyta pirkti pirmumo teisę turintiems asmenims.

Jei esate žemės sklypo vienas iš bendraturčių ar sklype yra statinių priklausančių kitiems asmenims – Nacionalinei žemės tarnybai kartu su pranešimu turėsite pateikti papildomus dokumentus. Jei nei vienas pirmenybės teisę į pirkimą turintis asmuo nepareikš noro pirkti parduodamą sklypą, tuomet jį drąsiai galėsite parduoti kitiems asmenims. Kiti asmenys turi teisę pirkti šį žemės sklypą už tą pačią kainą, kuri yra nurodyta NŽT leidime parduoti žemės ūkio paskirties sklypą arba už didesnę kainą.

Valstybės rinkliava už Nacionalinės žemės ūkio tarybos žemės ūkio paskirties žemės pirkimo pirmumo teise pažymą –  47 Eur. Įmokos kodas – 5796. Mokant rinkliavą būtina nurodyti sklypo savininko asmens kodą, jei bendraturčiai yra keli, tai nurodomas vieno iš bendraturčių asmens kodas. Rinkliavos mokėjimo nurodymas pateikiamas kartu su pranešimu apie parduodamą žemę.

Pranešimą dėl sprendimo parduoti žemės sklypą bei sutikimą įsigyti žemę galite parsisiųsti iš čia: https://www.nzt.lt/go.php/lit/Paslaugos-susijusios-su-privacios-zemes-valdymu-naudojimu-ir-disponavimu/2

Prašymas išduoti sutikimą įsigyti žemės ūkio paskirties žemę

Svarbus įstatymų atnaujinimas nuo 2018 metų: žemės pardavimui taip pat reikalingas ir pirkėjui suteiktas NŽT leidimas. Pirkėjas turi kreiptis su prašymu į NŽT skyrių, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra pageidaujamas pirkti žemės sklypas.

Svarbus atnaujinimas nuo 2023 m. pradžios: pirkėjui iš Nacionalinės žemės ūkio tarnybos nebereikia gauti fizinių arba juridinių asmenų deklaracijos apie turimus žemės sklypus. Užpildytą deklaraciją reikia pateikti tiesiogiai notarui. Pažymą apie nuosavybės teise turimus žemės sklypus galima gauti ir iš VĮ Registrų centro.

Valstybės rinkliava už sutikimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemę išdavimą:

 •  fiziniams asmenims – 11 Eur;
 • juridiniams asmenims – 37 Eur.

Įmokos kodas – 5803.

Žemės ūkio paskirties žemės kaina

Tai vienas iš daugiausiai diskusijų keliančių klausimų. Žemės ūkio paskirties žemės kainą įtakoja daug veiksnių.

Svarbiausi iš jų:

 • žemės sklypo plotas;
 • našumo (derlingumo) balas;
 • sklypo būklė;
 • reljefas;
 • sklypo formos taisyklingumas;
 • privažiavimas;
 • panašių sklypų pasiūla Jūsų vietovėje;
 • sklype esančios elektros linijos atramos;
 • melioracijos įrenginiai ir kiti veiksniai.

Didžiausią įtaką žemės kainai turi sklypo plotas, našumo balas bei sklypo būklė. Kuo didesnis žemės ūkio paskirties sklypas, tuo yra aukštesnė 1 ha kaina, net esant vienodam našumo balui.

Žemės kaina gali svyruoti nuo 2000 Eur iki 14 000 Eur už 1 ha. Konkretaus jūsų sklypo kainą gali nustatyti tik profesionalus nekilnojamojo turto brokeris arba nepriklausomas turto vertintojas.

Ką reikia žinoti, jei noriu parduoti paveldėtą žemę?

Paveldėtą žemės sklypą galite parduoti bet kada, kai jis tampa jūsų nuosavybe. Paveldėtos žemės pardavimas ir pardavimo procedūra yra tokia pati, kaip ir kitais būdais įgytų žemės ūkio paskirties sklypų. Labai svarbu atkreipti dėmesį į žemės vertę paveldėjimo metu.

 • Jei sklypą paveldite iš pirmos eilės giminaičio (tėvų arba brolių, seserų), paveldėjimo metu rekomenduojama pasidaryti turto vertinimą. Turto vertinimą notarui reikia pateikti iki nuosavybės įregistravimo momento Jūsų vardu. Tokiu atveju į paveldėjimo teisės liudijimą bus įrašyta turto kaina nustatyta vertinimo metu. Ji dažniausiai būna artima pardavimo kainai. Tada pardavimo metu Jums nebus taikomas GPM mokestis arba jis bus minimalus.
 • Daugiau apie paveldėtos žemės pardavimą bei taikomus mokesčius skaitykite šiame mano straipsnyje: Paveldėtos žemės pardavimas – kas svarbu?

zemes pardavimas. žemės ūkio paskirties žemės pardavimas

Kam galiu parduoti žemės sklypą?

Žemės ūkio paskirties žemės pardavimas galimas teisę pagal LR įstatymus turintiems asmenims, jei šie Jūsų norimomis sąlygomis pirkti atsisako, parduoti galite tretiesiems asmenims.

Pirmumo teisę pirkti Jūsų žemės sklypą turintys asmenys:

 • parduodamo žemės sklypo bendraturčiai – Civilinio kodekso 4.79 straipsnyje nustatyta tvarka;
 • parduodamo žemės sklypo naudotojai, naudojęsi šią žemę žemės ūkio veiklai ne mažiau kaip vienerius metus pagal VĮ Registrų centre šiam laikotarpiui įregistruotą sutartį, išskyrus neatlygintinio naudojimosi daiktu (panaudos) sutartį, šios išimties netaikant Civilinio kodekso 3.135 straipsnyje nustatytiems artimiesiems giminaičiams (tėvams ir vaikams, seneliams ir vaikaičiams, broliams ir seserims), taip pat sutuoktiniams, įtėviams, įvaikiams, – jeigu jis, būdamas fizinis asmuo, Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka yra įregistravęs ūkininko ūkį arba jo pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gautų pajamų;
 • asmenys, nuosavybės teise turintys žemės ūkio paskirties žemės sklypus, kurie ribojasi su parduodamu žemės ūkio paskirties žemės sklypu, – jeigu jis, būdamas fizinis asmuo, Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka yra įregistravęs ūkininko ūkį arba jo, būnant juridiniu asmeniu, pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gautų pajamų.
 • fiziniai asmenys, deklaravęs gyvenamąją vietą, arba juridinis asmuo, įregistravęs juridinio asmens buveinę tos savivaldybės teritorijoje, kurioje yra parduodamas žemės ūkio paskirties žemės sklypas, ar besiribojančių savivaldybių teritorijoje, – jeigu jis, būdamas fizinis asmuo, Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka yra įregistravęs ūkininko ūkį arba jo, būnant juridiniu asmeniu, pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gautų pajamų.

Tretieji asmenys:

 • tai pirmumo teisės neturintys sklypo pirkėjai, kurie žemės ūkio paskirties sklypą gali pirkti pagal LR numatytų įstatymų normas.

Nuo 2024 m. keičiasi pirmenybės teisė įsigyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą

Nuo 2024 m. trumpėja sąrašas asmenų turinčių pirmumo teisę į privačios žemės ūkio paskirties žemės pirkimą.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. pirmumo teisę į parduodamo žemės ūkio paskirties sklypo pirkimą turės:

 • parduodamo žemės sklypo bendraturčiai;
 • parduodamo žemės sklypo naudotojai, naudojęsi šią žemę žemės ūkio veiklai ne mažiau kaip vienerius metus pagal VĮ Registrų centre šiam laikotarpiui įregistruotą sutartį, išskyrus neatlygintinio naudojimosi daiktu (panaudos) sutartį;
 • asmenys, nuosavybės teise turintys žemės ūkio paskirties žemės sklypus, kurie ribojasi su parduodamu žemės ūkio paskirties žemės sklypu.

Nuo 2024 m. sausio panaikinama pirmumo teisė į žemės pirkimą:

 • ūkininkams, turintiems įregistruotą ūkį toje pačioje ar gretimoje savivaldybėje.

Įstatyme įsigalioja dar viena naujovė:

 • Žemės sklypo pardavėjas kartu su pranešimu apie parduodamą sklypą NŽT gali pateikti ir pirmumo teisę turinčių asmenų atsisakymą pasinaudoti pirmenybės teise į sklypo pirkimą. Tokiu atveju NŽT pažymą dėl sklypo pardavimo turi išduoti ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas.
 • Tuo atveju, jei pirmumo teisę į žemės pirkimą turinčių asmenų atsisakymai nebus pateikti, NŽT juos informuos iki šiol įprasta tvarka. Asmenys, norintys pasinaudoti pirmenybės teise, turės 15 darbo dienų apsispręsti, ar nori įsigyti parduodamą žemės sklypą pranešime nurodytomis sąlygomis.

Kokia atsiskaitymo tvarka už žemės ūkio paskirties sklypą?

Atsiskaitymas už perkamą žemės ūkio paskirties sklypą galimas tik bankiniu pavedimu. Mokėjimo nurodymo kopiją bus būtina pateikti sandorį tvirtinančiam notarui. Mokėjimas už parduodamą žemę turi būti atliktas iki pagrindinės (notarinės) pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo.

Kiek kainuoja žemės pardavimo procedūra notarų biure? Žemės sklypo pardavimo proceso kaina priklauso nuo proceso sudėtingumo. Jei nereikia tikslinti sklypo ribų ir kreiptis į matininkus, tuomet kainuoja tik NŽT pažyma bei notaro paslaugos. NŽT pažymos išdavimas kainuoja 47 Eur už vieną sklypą, notaro pažymos, patikros ir atlygis už darbą – apie 0,045 proc. nuo sandorio vertės.

Mokesčiai pardavus žemę

Pardavus žemės ūkio paskirties žemę, kaip ir bet kurį kitą nekilnojamą turtą, Jums gali atsirasti pelno mokestis – dar vadinamas Gyventojų pajamų mokesčiu (GPM). Šio mokesčio 15 (20) proc. tarifu apmokestinamas gautas pelnas už parduotą turtą jo neišlaikius nuosavybės teise 10 metų. Gali būti taikomas ir 20 proc. apmokestinimas (šis mokesčio tarifas įvestas nuo 2019m.), jei jūsų metinės ne su darbo santykiais susijusios pajamos didesnės nei 120MDU.

GPM mokestis nėra taikomas, jei:

 • žemės nuosavybės teise jums priklauso ilgiau nei 10 metų;
 • jei žemės sklypą paveldėjote iš pirmos eilės giminaičio ir paveldėjimo metu pasidarėte sklypo vertinimą arba pardavimo metu darysite retrospektyvinį vertinimą. Parduosite tokia pat kaina, kokia ir buvo įvertintas žemės sklypas, arba pigiau.
 • GPM mokesčio nereikės mokėti tuo atveju, jei žemę parduosite pigiau, nei įsigijote.

Kaip parduoti žemę už aukščiausią kainą?

Ypač svarbus kainą lemiantis veiksnys – Jūsų derybiniai įgūdžiai. Pirmumo teisę turintys asmenys labai dažnai žemės sklypą nori nupirkti jiems palankia kaina. Išgirsite ne vieną ir ne du argumentus, kodėl Jūsų sklypas negali kainuoti daugiau. Stambūs ūkininkai bei žemės ūkio bendrovės per metus nuperka ne vieną žemės sklypą ir puikiai išmano derybų psichologiją. Svarūs argumentai ir tvirta pozicija – tai, kas padeda žemės sklypą parduoti brangiai. Jei patys nesate tikri, kad savo žemę galėsite parduoti už geriausią kainą, kreipkitės į profesionalų žemės pardavimo brokerį, kuris ne tik suras pirkėją, parengs būsimam sandoriui reikalingus žemės sklypo dokumentus, bet ir derėsis dėl Jūsų sklypo kainos, siekdamas išlaikyti patraukliausią kainą. Tokios derybos dažnai užtrunka net keletą mėnesių. Tačiau to rezultatas akivaizdus – Jūsų turtas parduotas už aukščiausią kainą.

Mano jau parduoto žemės sklypo reklaminis vaizdo klipas

Kiek kainuoja žemės pardavimo brokerio paslaugos?

Žemės sklypo pardavimas su žemės pardavimo brokeriu jums kainuos apie 3 proc. nuo faktinės pardavimo kainos. Šį mokestį sumokėti turėsite tuomet, kai bus sėkmingai sudarytas sandoris ir gausite pilną atsiskaitymą už parduotą žemę.

Manote, kad brokerio paslaugos yra brangios?

Aptarkime, ką gausite manais:

 1. Viso ilgo žemės pardavimo proceso metu jus lydės didžiulę patirtį turintis profesionalas. Tai žmogus sudaręs daugybę nekilnojamojo turto sandorių, gebantis numatyti kelis žingsnius į priekį, gebantis išvengti brangių, ne vieną tūkstantį eurų, kainuojančių klaidų, puikiai išmanantis derybų psichologiją ir nekilnojamojo turto sandorių teisinę pusę.
 2. Konkrečiai jūsų žemės sklypui bus sukurtas ir taikomas marketingo veiksmų planas. Tik apgalvoti ir nuoseklūs pardavimo žingsniai duoda aukštus rezultatus.
 3. Žemės pardavimo brokeris investuoja savo laiką ir pinigines lėšas į jūsų objekto pardavimo procesą, reklamos parengimo ir transliacijos kaštus.
 4. Šis žmogus viso žemės pardavimo proceso metu nuolatos su jumis bendraus ir palaikys ryšį. Taip pat bendraus ir su jūsų žemės potencialiais pirkėjais.
 5. Brokeris parengs visus pardavimo sandoriui reikiamus dokumentus ir kartu su jumis dalyvaus sandoryje.

Pats žmogus dažniausiai nei nežino, nuo kuo pradėti pardavimo procesą. Ir tai normalu, nes tai nėra jo „duona“. Patikėkite savo žemės pardavimą į profesionalų rankas ir džiaukitės puikiais rezultatais be streso, nerimo ir finansinių nuostolių¡

Mano patirtis leis sutaupyti brangų Jūsų laiką ir parduoti žemės sklypą už aukščiausią kainą.

Mano parduodami žemės sklypai

Žemės pardavimas
Asta Samulionytė
Asta Samulionytė

Esu profesionali nekilnojamojo turto (NT) brokerė, įmonės „NT pardavimų sprendimai“ įkūrėja bei šio tinklaraščio autorė. Šioje srityje dirbu nuo 2016 metų. Per netrumpą darbo patirtį sudariau daugybę sėkmingų NT sandorių, kurių vertė jau viršijo keliasdešimt milijonų eurų. Dirbdami su manimi gausite aukštos kokybės paslaugas bei profesionaliai užbaigtą sandorį.

Užklausos forma dėl nekilnojamojo turto pardavimo:

* konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigojanti.

Kiti mano straipsniai:

Žemės ūkio paskirties žemės dovanojimas bei pardavimas

Žemės ūkio paskirties žemės sklypo dovanojimas - turto perleidimo veiksmas, kurio metu perleidžiama nuosavybė kitam asmeniui neatlygintinai. Gauti tokią dovaną išties malonu. Tačiau tai atneša ir mokesčius už dovanotą žemę. Žemės dovanojimas nėra toks kasdienis ir paprastas procesas. Kviečiu skaityti plačiau apie dovanotos žemės pardavimą bei taikomus mokesčius.

Paveldėtos žemės ar miško pardavimas [2023]

Paveldėtos žemės pardavimas daugumai kelia nemažai klausimų. Kada galima parduoti? Kokie bus taikomi mokesčiai? Ar turėsiu mokėti mokesčius jei tai yra iš tėvų paveldėta žemė? Kviečiu skaityti toliau ir sužinosite daug naudingos informacijos.

Ar reikalingi kadastriniai matavimai parduodant žemės sklypą?

Kadastriniai matavimai parduodant sklypą yra atliekami norint parduoti, išnuomoti ar dovanoti žemės sklypą ne žemės ūkio veiklai (namų valda ar kita paskirtis), kuris yra miesto ribose. Taip pat jei to pageidauja būsimas savininkas ar nuomininkas, nors sklypas yra ne miesto, o rajono ribose.

Žemės ūkio paskirties 14,2 ha sklypas Dubriškio k., Anykščių r.

70 000 €

14.2 ha

Žemės ūkio paskirties 23.76 ha sklypas Pažirnajės vs., Ukmergės r.

98 000 €

23.76 ha

Žemės ūkio paskirties 4,27 ha sklypai Zapalinos vs. Elektrėnų sav.

6 300 €

1.47 ha

Žemės ūkio paskirties 2.41 ha sklypas Aliniškės k., Elektrėnų sav.

7 300 €

2.41 ha

Žemės ūkio paskirties 15 ha sklypas mišku Stračnių k., Kupiškio r.

89 000 €

15 ha

Žemės ūkio paskirties 1.99 ha sklypas Trakiškių k., Marijampolės r.

16 000 €

1.99 ha

Žemės ūkio paskirties 8 ha sklypas greta VIA BALTICA, Panevėžio r.

80 000 €

8 ha

Žemės ūkio paskirties 17 ha ploto sklypas Daunorių k., Biržų r.

105 000 €

17 ha

Rodyti daugiau

Remiantis 61 atsiliepimu

Modestas Mon
Modestas Mon

2023-11-15

Google

Kreipiausi i Asta konsultacijos.Tikra savo srities profesionalė!!! Viska paaiškino PROFESIONALIAI, AIŠKIAI, MANDAGIAI. DĖKOJU Astai!!!!

Rolandas Dauksas
Rolandas Dauksas

2023-11-05

Google

Ačiū Astai Mūsų bendradarbiavimas buvo ne tik produktivus bet ir žmogiškai malonus Nuo pat pradžių buvo jaučiamas darbo supratimas ir profesionalumas tai pat aukščiausio lygio komunikacija Gerų jums sandėrių ir klijentų oklijentam tik lieka džiaugtis sudarius sutartį su Asta nes bus viskas O.K Su pagarba Rolandas D.

Marius Alchimavičius
Marius Alchimavičius

2023-10-27

Google

Malonus bendravimas, profesionali pagalba.

Iona van der Waal
Iona van der Waal

2023-10-16

Google

Trumpai aprasant: profesionalumas, malonus bendravimas, detalus pardavimo/pirkimo aprasymas, eigos paaiskinimas. Sandorio organizavimas su issamia infomacija kas ir kada vyksta. Labai dekinga Astai uz paprasta, bet aiskia sandorio eiga. labai profesionali bei maloni NT brokere, kuria rekomenduoju 100% Pagarbiai, Ilona Kopenhaga

Edvardas Cereska
Edvardas Cereska

2023-10-04

Google

Už nuoširdų ir dalykišką bendravimą, pirkimo-pardavimo klausimais, Jums gerb., Asta, tariu didelį ačiū! Rekomenduoju 100 procentų!

Rasa Visockaite
Rasa Visockaite

2023-08-02

Google

Puiki specialistė, labai operatyvi, puikiai atliko savo darbą, nuoširdžiai bendraujanti, dėmesinga, puikiai suteiktos paslaugos, rekomenduoju tikrai nepasigailėsite.

Vaida Zakarauskiene
Vaida Zakarauskiene

2023-07-02

Google

Ieškojome pirkti buta. Ir arsirado visai netikėtai. Su brokerės Astos Samulionytės pagalba ji nusipirkome. Ačiū Jums už kantrybe ir laika. Labai šilta ir draugiška, žinanti savo darba brokerė. Rekomenduojame 100% ❤️

Airidas J.
Airidas J.

2023-06-09

Google

Esame labai dėkingi Astai, kuri smarkiai pagelbėjo mums įsigyjant būstą bei padėjo mums sėkmingai naviguoti tarp visų iškilusių klausimų, iššūkių bei sunkumų. Ji konkreti, atsidavusi savo darbui bei nuoširdžiai ieško visoms pusėms geriausių sprendimų, net jeigu tai jai nėra "privaloma".

Vilma Romančikienė
Vilma Romančikienė

2023-06-06

Google

Didelis Ačiū Astai už konsultacijas!!! Profesionali brokerė, džiaugiuosi jog kreipiausi būtent i Asta. Rekomenduoju tikrai puiki brokerė!

dalius dalaitis
dalius dalaitis

2023-05-16

Google

Dėkojame už greitus ir konkrečius atsakymus.

Skambinti
Siųsti užklausą
Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai naudojami rinkti informaciją apie apsilankymus svetainėje, pagerinti svetainės veikimą ir siūlyti naudotojams aktualų turinį bei reklamas. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse. Skaityti daugiau.