Paveldėto turto pardavimas ir mokesčiai [2024]

Paveldėto turto pardavimas ir mokesčiai [2024]

Paveldėto turto pardavimas – nerimą keliantis procesas, kai itin svarbu nesuklysti. Tokio turto pardavimas – logiškas sprendimas, jeigu paveldėjote nekilnojamąjį turtą ir apsisprendėte, jog jis Jums nereikalingas. Žinoma, turto pardavimas susijęs ne tik su pajamomis, bet ir su tam tikrais mokesčiais. Dažnas atvejis, kai žmonės paveldėtą turtą parduoda patys ir vėliau kreipiasi pagalbos, kai atsiranda prievolė mokėti paveldimo turto mokestį ar gyventojų pajamų mokestį (GPM) nuo gauto pelno po turto pardavimo. Tam tikrais atvejais taikomos išimtys ir galima nemokėti GPM po turto pardavimo. Tam reikalingos žinios, kurių dažnu atveju pritrūksta. Apie mokestines išimtis neieškoma informacijos laiku, o padarytos klaidos kainuoja brangiai – kartais ir keletą tūkstančių eurų. Tad svarbu aiškiai žinoti, kada galima parduoti paveldėtą turtą ir kaip nepasiklysti mokesčių labirintuose.

Panagrinėkime, kaip sklandžiai parduoti paveldėtą turtą ir išvengti brangių klaidų mokant mokesčius po pardavimo.

Straipsnio turinys:

 1. Paveldėto turto vertė; kaip nustatoma?
 2. Paveldimo turto mokestis: tarifai bei išimtys
 3. Kada galima parduoti paveldėtą turtą?
 4. Paveldėto turto pardavimas: kokie taikomi mokesčiai?
 5. Gyventojų pajamų mokestis (GPM)
 6. Paveldėto turto pardavimo eiga
 7. Paveldėto NT pardavimas su brokeriu

Kaip nustatoma paveldėto turto vertė paveldėjimo metu?

Prieš priimant paveldimą turtą pagal paveldėjimo teisės liudijimą visais atvejais rekomenduojama pasidaryti turto vertinimą. Tokiu atveju į paveldėjimo liudijimą notaras įrašys paveldėto turto kainą ne pagal VĮ Registrų centro duomenis, kur kaina veikiausiai neatitinka tikrovės (paprastai būna žymiai mažesnė už realią pardavimo kainą), o iš Jūsų pateiktos turto vertinimo ataskaitos. Taip Jūs užbėgsite už akių ateityje galimam gyventojų pajamų mokesčiui (GPM) turtą pardavus. Jei paveldėto nekilnojamojo turto priėmimo metu pamiršote pasidaryti turto vertinimą ir po kažkurio laiko norite jį parduoti, tai atlikti galite ir pardavimo metu. Tokiu atveju retrospektyvinis turto vertinimas bus atliekamas atgaline data, t. y. paveldėjimo datai. Ši išimtis yra taikoma tais atvejais, kai turtas paveldimas iš pirmos eilės giminaičių: tėvo, mamos, senelės, senelio, brolio, sesers, vaiko, įvaikio, vaikaičio. Jei turtą paveldėjote iš sutuoktinio ir ilgiau nei 2 metus esate jame deklaravę gyvenamąją vietą – tuomet nėra skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis ir turto vertinimas paveldėjimo metu nėra būtinas. Šiuo atveju svarbu iki pardavimo momento neišsideklaruoti iš paveldėto nekilnojamojo turto.

Paveldimo turto mokestis: kada jis taikomas?

Paveldimo turto mokestis – tai mokestinė prievolė atsirandanti tuomet, kai paveldite turtą iš antros eilės ir tolimesnių giminaičių ar iš visai svetimų asmenų. Šis mokestis mokamas paveldimo turto priėmimo metu.

Mokesčio apskaičiavimas ir tarifai

Paveldimo turto mokestį apskaičiuoti suteikta pareiga paveldėjimo dokumentus išduodantiems notarams. Šis mokestis apskaičiuojamas pagal notarams pateiktus paveldimo turto įvertinimo duomenis.

Mokestis apskaičiuojamas nuo paveldimo turto apmokestinamosios vertės (70 proc. viso turto vertės) taikant tokius tarifus:

 • kai paveldimo turto apmokestinamoji vertė mažesnė kaip 150 tūkst. eurų  – 5 proc. taikomas tarifas;
 • kai paveldimo turto apmokestinamoji vertė didesnė kaip 150 tūkst. eurų – 10 proc. tarifas.

Taikomos lengvatos bei išimtys

 1. Mokesčiu neapmokestinama:
 • Iš pirmos eilės giminaičių paveldimas turtas;
 • Paveldimo turto apmokestinamoji vertė, neviršijanti 3 000 eurų.
 1. Savivaldybės taryba gali atidėti mokesčio sumokėjimo terminus ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui po paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo.
 2. Savivaldybės taryba savo biudžeto sąskaita turi teisę gyventojams mažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti.

Deklaravimas bei sumokėjimas

Paveldimo turto mokestis sumokamas prieš paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą, išskyrus atvejus, kai savivaldybės tarybos sprendimu mokesčio sumokėjimo terminas atidėtas arba nuo jo sumokėjimo atleista. Deklaruoti paveldėtą turtą nereikia.

Kodėl prieš priimant paveldėjimą rekomenduojama atlikti paveldimo turto vertinimą?

Paveldimo turto vertinimas rekomenduojamas tuomet, kai paveldėtą turtą planuojate ateityje parduoti. Taip sumažinsite galimą Gyventojų pajamų mokestį (GPM) po turto pardavimo, tačiau padidins taikoma paveldimo turto mokestį. Kadangi paveldimo mokesčio tarifai yra mažesni už GPM tarifus, tai bet kokiu atveju sutaupysite.

GPM mokestis nebus taikomas:

 • jei turtą nuosavybės teise išlaikysite 10 m. ir ilgiau;
 • jei būsite bent 2 metus deklaravę gyvenamąją vietą paveldėtame turte;
 • jei būsite mažiau nei 2 metus deklaravę gyvenamąją vietą, tačiau po paveldėto turto pardavimo per vienerius metus įsigysite kitą nekilnojamąjį turtą ir ten deklaruosite gyvenamąją vietą.

Turtą paveldėjus iš antros eilės ir tolimesnių giminaičių bei svetimų žmonių retrospektyvinis vertinimas parduodant nėra galimas.

Kada reikia užsakyti turto vertinimą?

Turto vertinimą reikia užsakyti iki paveldėjimo priėmimo notarų biure. Vertinimo ataskaitą gausite elektronine forma, tad lengvai ir greitai galėsite pateikti paveldėjimą tvarkančiam notarui. Jis į paveldėjimo teisės liudijimą įrašys turto vertintojų nustatytą kainą, kuri bus aukštesnė nei VĮ Registrų centro apskaičiuota kaina. Tad ir paveldimo turto mokestis bus didesnis, bet bus mažesnis Gyventojų pajamų mokestis turto pardavimo metu.

Kada galima parduoti paveldėtą turtą?

Kada galima parduoti paveldėtą turtą? – kiekvienam paveldėtojui kylantis klausimas. Sulyk paveldėto turto pardavimu gaunamos ne tik pajamos, bet įgyjama ir pareiga sumokėti mokesčius po pardavimo.

Paveldėto nekilnojamojo turto pardavimui nėra jokių specialių terminų ar laiko limitų. Parduoti galima tiek iš karto, tiek po metų, dešimties ar daugiau. Tik svarbu prisiminti, kad pardavimas galimas ne anksčiau, nei gausite NT paveldėjimo teisės liudijimą ir įregistruosite turtą kaip savo nuosavybę. Kol jis jums oficialiai dar nepriklauso, parduoti paveldėtą turtą negalima. Suprantama, kad paveldėjus turtą iš giminaičių ir suvokiant, kad jo tikrai nenaudosite, daug kam norisi kuo greičiau jį pelningai parduoti bei gauti pinigų.

Vis tik skubėti neverta. Geriau viską nuodugniai apgalvoti, pasitarti su specialistais. Gal geriau kol kas nuomoti? Jeigu Jūsų paveldėtas turtas yra strategiškai geroje vietoje (miesto centre, kurortiniame miestelyje ar pan.), jis ilgą laiką gali generuoti jums pajamas. Jeigu nesate pirmos eilės giminaitis velioniui, prisiminkite, kad turėsite susimokėti paveldimo turto mokestį bei GMP (Gyventojų pajamų mokestį nuo gauto pelno), jei tai nėra turtas, kuris priklauso jums ne trumpiau nei 10 metų. Galbūt verta palaukti ir po tų 10 metų gauti ženkliai didesnes pajamas?

Paveldėto turto pardavimas ir taikomi mokesčiai

Parduodamas paveldėtas nekilnojamas turtas gali būti apmokestinamas du kartus:

 • pirmą kartą mokamas paveldimo turto mokestis (kai nekilnojamasis turtas tampa paveldėtojo nuosavybe);
 • antrą kartą mokamas gyventojų pajamų mokestis (GPM), parduodant NT, kai šis nėra išlaikytas 10 metų ir nėra taikomos mokestinės išimtys turtą paveldėjus iš pirmos eilės giminaičių.

Paveldėto turto pardavimas. Paveldimo turto mokestis. Kada galima parduoti paveldėtą turtą?

Gyventojų pajamų mokestis (GPM), tarifai, lengvatos ir išimtys:

GPM tarifai:

 • Po nekilnojamojo turto pardavimo gautam pelnui apmokestinti taikomas 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, tačiau jeigu šių ir kitų su darbo santykiais nesusijusių apmokestinamųjų pajamų metinė suma viršija 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių dydžio (VDU) sumą (2023 m. 120 VDU 202188 Eur; 2022 m. 120 VDU180492 Eur; 2021 m. 120 VDU 162324 Eur; 2020 m. 120 VDU 148968 Eur; 2019 m. 120 VDU 136344 Eur),
 • Aukščiau paminėtas sumas viršijanti pajamų dalis apmokestinama taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

Taikomos lengvatos ir išimtys:

 • kai paveldėtas turtas parduodamas už tokią pat kainą, kaip ir įgytas paveldėjimo metu. Jei nekilnojamas turtas paveldėtas iš pirmos eilės giminaičių ir paveldėjimo metu nebuvo atliktas turto vertinimas, tai galima pardavimo metu atlikti retrospektyvinį vertinimą paveldėjimo datai. Tokiu atveju GPM skaičiuojamas nuo pardavimo ir įvertinimo kainų skirtumo;
 • kai paveldėtas turtas yra jūsų nuosavybė ne trumpiau kaip 10 metų;
 • kai ne trumpiau kaip 2 pastaruosius metus tai yra jūsų deklaruota gyvenamoji vieta ir iš jos nesate išsideklaravęs iki pardavimo momento;
 • kai paveldėtas turtas yra jūsų deklaruota gyvenamoji vieta trumpiau nei 2 metai, bet per vienerius metus nuo pardavimo įsigyjate ir deklaruojate kitą gyvenamąją vietą;
 • kai nekilnojamas turtas parduodamas už mažesnę sumą, nei nustatyta vertė paveldėjimo metu.

Verta atkreipti dėmesį, kad jei nekilnojamąjį turtą paveldėjo ne vienas žmogus, o, pavyzdžiui, du sutuoktiniai, deklaruoti gyvenamąją vietą reikia abiem. Antraip pardavimo atveju gali susiklostyti situacija, kai vienas jų GPM nemokės, o kitam teks tai daryti.

Deklaravimo terminas ir sumokėjimas:

Gavus apmokestinamųjų nekilnojamojo turto pardavimo pajamų, tokias pajamas privalote deklaruoti pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 1 d. Jei turtas buvo paveldėtas iš pirmos eilės giminaičių ir norite pasinaudoti mokestine išimtimi, tuomet kartu su pajamų deklaracija Valstybinei mokesčių inspekcijai reikės pateikti ir retrospektyvinį turto vertinimą.

Kaip vyksta paveldėto turto pardavimas?

Iš esmės tai procesas, analogiškas bet kokio kitokio NT pardavimui. Skirtumas tik tas, kad jūs šį NT gavote paveldėjimo būdu. Potencialiam pirkėjui dėl to didelio skirtumo nėra. Svarbiau, ar parduodamas turtas atitinka lūkesčius. Jei jau nusprendėte parduoti paveldėtą turtą, tai, suprantama, nenorėsite tuo užsiimti kelerius metus. Remdamasi savo ir kolegų patirtimi, galiu drąsiai patvirtinti, jog nuosekliai sudėliotas pardavimų planas visą procesą labai pagreitina. Jei pasiseks, pardavimas gali įvykti ir per mėnesį. Tačiau norint sėkmę privilioti, būtina paruošti jai tinkamą „jauką“:

 • įsitikinti, kad turite visus reikalingus dokumentus bei leidimus;
 • išmanyti mokesčius, kurie atsiras po paveldėto turto pardavimo;
 • pasirūpinti tinkama reklama. Į tai įeina ir kokybiškai atliktos nuotraukos, ir patrauklus, parduodamo turto privalumus atskleidžiantis skelbimo tekstas bei pakankama skelbimų sklaida internete;
 • teisinga, rinkos situaciją atitinkanti kaina;
 • sugebėti teisingai komunikuoti su potencialiais pirkėjais;
 • puikiai išmanyti derybų psichologiją;
 • išmanyti atsiskaitymo tvarką už Jūsų parduodamą turtą. Nepamiršti, kad sandoriai grynaisiais yra griežtai ribojami;
 • puikiai išmanyti nekilnojamojo turto pardavimą apibrėžiančius teisės aktus.

Dažnu atveju paprastas žmogus nekilnojamąjį turtą parduoda / perka vos kelis kartus per savo gyvenimą. O teisės aktai keičiasi kiekvienais metai ir ne po vieną kartą.  Būtent todėl žmonės paprastai nesiima pardavinėti nekilnojamojo turto patys, o kreipiasi į NT brokerius. NT rinka – mano mylima sritis jau ilgą laiką, tai yra mano pagrindinė veikla ir mano “duona”. Galiu pasirūpinti visu procesu ar jo dalimi sklandžiai bei padėti išvengti jums nepageidaujamų rūpesčių, gaišaties ir nuostolių.

Kodėl verta paveldėtą nekilnojamą turtą parduoti su NT brokeriu?

Paveldėto turto pardavimo proceso metu Jus lydės savo srities profesionalas, sudaręs daugybę nekilnojamojo turto sandorių, gebantis numatyti kelis žingsnius į priekį bei gebantis išvengti brangiai kainuojančių klaidų. Patikėdami savo turto pardavimą NT brokeriui, Jūs patikite  pardavimo projektą visai profesionalų komandai. Tai:

 • pats NT brokeris;
 • fotografai;
 • objekto reklamos kūrėjai;
 • nekilnojamojo turto ir verslo vertintojai;
 • bankų atstovai išskirtinai greitai aptarnaujantys mūsų klientus ir geresnėmis sąlygomis finansuojantys mūsų objektų pirkimą;
 • matininkai;
 • notarų biurai;
 • apdailininkai bei iškraustymo / perkraustymo paslaugas teikiančios įmonės.

Esant reikalui galimas Jūsų atstovavimas pagal įgaliojimą. Viso Jūsų turto pardavimo proceso metu jausitės saugūs ir ramūs. Žinosite, kad Jumis rūpinasi nekilnojamo turto srities profesionalas, kuris visus rūpesčius nuims nuo Jūsų pečių. Jums teliks patogiu metu atvykti į notarų biurą pasirašyti dokumentų. Jei būsite pasirinkę atstovavimą pagal įgaliojimą, tuomet teks tik laukti lėšų įskaitymo į Jūsų banko sąskaitą.

Ramybė ir laikas sau – šių dienų prabanga. Pasinaudokite ja!

Ieškote nekilnojamojo turto brokerio turto pardavimui Vilniuje ar Panevėžyje?

Užpildykite žemiau esančią užklausos formą ir sužinokite sąlygas!

Paveldėto NT pardavimas
Parsisiųsti nekilnojamojo turto pardavimo planą
Asta Samulionytė
Asta Samulionytė

Esu profesionali nekilnojamojo turto (NT) brokerė, įmonės „NT pardavimų sprendimai“ įkūrėja bei šio tinklaraščio autorė. Šioje srityje dirbu nuo 2016 metų. Per netrumpą darbo patirtį sudariau daugybę sėkmingų NT sandorių, kurių vertė jau viršijo keliasdešimt milijonų eurų. Dirbdami su manimi gausite aukštos kokybės paslaugas bei profesionaliai užbaigtą sandorį. Žemės sklypų bei miškų pardavimas visoje Lietuvoje. Gyvenamojo ir komercinio turto pardavimas Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Trakuose, Elektrėnuose, Vievyje ir Palangoje.

Užklausos forma dėl nekilnojamojo turto pardavimo:

 • konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigojanti.
Kiti mano straipsniai:

Retrospektyvinis vertinimas: 3 atvejai, kai jis būtinas

Retrospektyvinis vertinimas - tai praeityje buvusios realios turto kainos nustatymas. Toks vertinimas reikalingas parduodant paveldėtą arba dovanotą turtą bei esant teisminiams ginčams. Kviečiu apie šio vertinimo naudą skaityti plačiau.

Nekilnojamo turto pardavimas neišlaikius 10 metų: seime skinasi kelią 5 metų terminas

Seime jau antrą kartą per pastaruosius metus siūloma nuo 10 iki 5 metų sutrumpinti nekilnojamo turto išlaikymo terminą, kad gautas pelnas po turto pardavimo nebūtų apmokestintas gyventojų pajamų mokesčiu.

Preliminarioji pirkimo – pardavimo sutartis

Preliminarioji pirkimo - pardavimo sutartis - bene vienas svarbiausių dokumentų raštu apibrėžiančių nekilnojamojo turto pardavėjo ir pirkėjo susitarimą. Šioje sutartyje svarbu numatyti visas susitarimo detales ir nepalikti vietos interpretacijoms. Kviečiu skaityti plačiau apie tai, kaip gi nesuklysti rengiant šią sutartį ir sėkmingai užbaigti NT sandorį.

32,20 ha bendro ploto žemės ūkio sklypai Radviliškio r.

289 000 €

32.2 ha

3 kamb. butas K. Šimonio g. 8, Kupiškyje

37 000 €

3 kamb., 65 kv. m.

9.99 ha žemės ūkio sklypas Gudžių k., Varėnos r.

75 000 €

9.99 ha

10.81 ha ploto žemės ūkio paskirties sklypai Nevierių k., Rokiškio r.

45 000 €

10.81 ha

Parduodami 7.7 ha ploto žemės ūkio sklypai Bajorų k., Rokiškio r.

15 000 €

7.7 ha

Parduodami 21.35 ha žemės sklypai Ažuožeriškių k., Zarasų r.

56 000 €

21.35 ha

Parduodami 13.24 ha žemės sklypai Bulinskių k., Utenos r.

34 000 €

13.24 ha

15.7 a žemės sklypai Saulėlydžio akl., Vyčių k., Panevėžio r.

16 000 €

15 a

Rodyti daugiau

Remiantis 81 atsiliepimu

Aušra Lapienė
Aušra Lapienė

2023-12-28

Google

Gerai organizuotas darbas, profesionalus ir malonus bendravimas.

Modestas Mon
Modestas Mon

2023-11-15

Google

Kreipiausi i Asta konsultacijos.Tikra savo srities profesionalė!!! Viska paaiškino PROFESIONALIAI, AIŠKIAI, MANDAGIAI. DĖKOJU Astai!!!!

Marius Alchimavičius
Marius Alchimavičius

2023-10-27

Google

Malonus bendravimas, profesionali pagalba.

Rolandas Dauksas
Rolandas Dauksas

2023-11-05

Google

Ačiū Astai Mūsų bendradarbiavimas buvo ne tik produktyvus, bet ir žmogiškai malonus. Nuo pat pradžių buvo jaučiamas darbo supratimas ir profesionalumas, tai pat aukščiausio lygio komunikacija. Gerų jums sandorių ir klientų! O klientams tik lieka džiaugtis sudarius sutartį su Asta, nes bus viskas OK. Su pagarba, Rolandas D.

Iona van der Waal
Iona van der Waal

2023-10-16

Google

Trumpai aprasant: profesionalumas, malonus bendravimas, detalus pardavimo/pirkimo aprasymas, eigos paaiskinimas. Sandorio organizavimas su issamia infomacija kas ir kada vyksta. Labai dekinga Astai uz paprasta, bet aiskia sandorio eiga. labai profesionali bei maloni NT brokere, kuria rekomenduoju 100% Pagarbiai, Ilona Kopenhaga

Edvardas Cereska
Edvardas Cereska

2023-10-04

Google

Už nuoširdų ir dalykišką bendravimą, pirkimo-pardavimo klausimais, Jums gerb., Asta, tariu didelį ačiū! Rekomenduoju 100 procentų!

Rasa Visockaite
Rasa Visockaite

2023-08-02

Google

Puiki specialistė, labai operatyvi, puikiai atliko savo darbą, nuoširdžiai bendraujanti, dėmesinga, puikiai suteiktos paslaugos, rekomenduoju tikrai nepasigailėsite.

Vaida Zakarauskiene
Vaida Zakarauskiene

2023-07-02

Google

Ieškojome pirkti buta. Ir arsirado visai netikėtai. Su brokerės Astos Samulionytės pagalba ji nusipirkome. Ačiū Jums už kantrybe ir laika. Labai šilta ir draugiška, žinanti savo darba brokerė. Rekomenduojame 100% ❤️

Airidas J.
Airidas J.

2023-06-09

Google

Esame labai dėkingi Astai, kuri smarkiai pagelbėjo mums įsigyjant būstą bei padėjo mums sėkmingai naviguoti tarp visų iškilusių klausimų, iššūkių bei sunkumų. Ji konkreti, atsidavusi savo darbui bei nuoširdžiai ieško visoms pusėms geriausių sprendimų, net jeigu tai jai nėra "privaloma".

Vilma Romančikienė
Vilma Romančikienė

2023-06-06

Google

Didelis Ačiū Astai už konsultacijas!!! Profesionali brokerė, džiaugiuosi jog kreipiausi būtent i Asta. Rekomenduoju tikrai puiki brokerė!

Siųsti užklausą