Kaip parduoti visą namą, priklausantį keliems asmenims?

Namo priklausančio keliems bendraturčiams pardavimo procedūra realiai yra tokia pati kaip ir namo priklausančio vienam savininkui.  Svarbiausia yra surasti visiems priimtiną kompromisą dėl parduodamo turto kainos ir sąlygų. Pasirašant pirkimo – pardavimo sutartį pas notarą turi dalyvauti visi bendraturčiai arba parašyti įgaliojimą juos atstovauti. Namo priklausančio keliems bendraturčiams pardavimo procedūra realiai yra tokia pati kaip ir namo priklausančio vienam savininkui.  Svarbiausia yra surasti visiems priimtiną kompromisą dėl parduodamo turto kainos ir sąlygų. Pasirašant pirkimo – pardavimo sutartį pas notarą turi dalyvauti visi bendraturčiai arba parašyti įgaliojimą juos atstovauti. 

Sandoriui reikalingi dokumentai:

1. Galiojantis asmens tapatybės dokumentas
2. Turto įgijimo dokumentas, kurio pagrindu Jūs įgijote turtą (pirkimo-pardavimo sutartis; paveldėjimo teisės liudijimas; dovanojimo sutartis, teismo sprendimas ir pan.)
3. Namo kadastrinių matavimų byla, kurioje yra namo planas ir namo kiti techniniai duomenys.
4. Žemės sklypo planas
5. Namo ir žemės sklypo Registrų centro išrašas
6. Jei turite nepilnamečių vaikų ir parduodamas turtas yra vienintelis šeimos nekilnojamasis turtas – teismo leidimas parduoti
7. Jei turtas yra įkeistas kredito įstaigai – kreditoriaus leidimas parduoti
8. Jei namas priklauso keliems bendrasavininkams – sandoryje turės dalyvauti ir kiti bendrasavininkai, sutinkantys su parduodama kaina. Jiems taip pat būtini galiojantys asmens tapatybės dokumentai.
9. Jei Jūs esate išsituokę – ištuokos liudijimas ir teismo sprendimas dėl turto padalijimo.
Jei tokio sprendimo nebuvo – buvusio sutuoktinio sutikimas parduoti.
10. Jei esate susituokęs – sutuoktinio sutikimas parduoti
11. Energetinio naudingumo sertifikatas. Jį užsisakyti galite čia: http://sertifikavimas.com/ 

Daugiau dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų į juos