Parduodamo namo bendraturčiai turi pirmenybės teisę pirkti parduodamą namo dalį. Jiems turi būti pasiūlyta ta kaina ir tos sąlygos, kuriomis namo dalis parduodama. Pasiūlymas gali būti žodinis arba notaro patvirtintas pranešimas raštu. Jei po žodinio pasiūlymo pirkti nei vienas iš bendraturčių nepareiškė noro pirkti, tuomet norimą parduoti dalį galima siūlyti tretiesiems asmenims. Prieš pirkimo – pardavimo sandorį bendraturčiai privalo nuvykti pas notarą ir parašyti atsisakymą pirkti jiems pasiūlytą dalį už tam tikrą kainą arba už bet kokią pasiūlytą kainą. Bendraturčių atsisakyme pirkti nurodyta kaina negali būti mažesnė nei pirkimo – pardavimo sutartyje įvardinta kaina. Bendraturčiai atsisakymą pirkti taip pat gali parašyti ir sandorio metuJei bendraturčiai reikalauja raštiško notaro patvirtinto pranešimo apie parduodamą dalį – tuomet reikia registruotu laišku siųsti pranešimą apie ketinimus parduoti turtą už tam tikrą kainą. Jei bendraturčiai atsisako pasinaudoti savo pirmenybės teise pirkti arba šios teisės neįgyvendina per vieną mėnesį po pranešimo gavimo, pardavėjas gali parduoti savo dalį bet kuriam asmeniui už tą pačią kainą, kuri buvo pasiūlyta bendraturčiams, arba brangiau.

Jeigu turto dalis parduota pažeidžiant pirmenybės teisę ją pirkti, kitas bendraturtis turi teisę per tris mėnesius teismo tvarka reikalauti, kad jam būtų perkeltos pirkėjo teisės ir pareigos.

Sandoriui reikalingi dokumentai:

 1. Galiojantis asmens tapatybės dokumentas
 2. Turto įgijimo dokumentas, kurio pagrindu Jūs įgijote turtą (pirkimo-pardavimo sutartis; paveldėjimo teisės liudijimas; dovanojimo sutartis, teismo sprendimas ir pan.)
 3. Namo kadastrinių matavimų byla, kurioje yra namo planas ir namo kiti techniniai duomenys.
 4. Žemės sklypo planas
 5. Namo ir žemės sklypo Registrų centro išrašai
 6. Jei turite nepilnamečių vaikų ir parduodamas turtas yra vienintelis šeimos nekilnojamasis turtas – teismo leidimas parduoti
 7. Jei turtas yra įkeistas kredito įstaigai – kreditoriaus leidimas parduoti
 8. Jei turtas priklauso keliems bendrasavininkamsbus reikalingas jų raštiškas, notaro patvirtintas atsisakymas pirkti namo dalį arba notaro patvirtintas pranešimas apie ketinimus parduoti turtą, po kurio įteikimo praėjo mėnuo laiko.
 9. Jei esate išsituokęs – ištuokos liudijimas ir teismo sprendimas dėl turto padalijimo
  Jei tokio sprendimo nebuvo – buvusio sutuoktinio sutikimo parduoti
 10. Jei esate susituokęs – sutuoktinio sutikimas parduoti
 11. Energetinio naudingumo sertifikatas. Jį užsisakyti galite čia: http://sertifikavimas.com/

Neradote atsakymo į savo klausimą?
Užduoti klausimą galite čia: